وبلاگ رضا نورکامی
نویسنده: رضا نورکامی - ۱۳٩٢/٤/۱٠

صبح جمعه 1تیر 92تصمیم گرفتم مسیر زیبای دره اسیو چال را تا آبشار طی کنم .طبیعت روستای کام در این موقع از سال توصیف ناشدنی است . چشمه های پر آب و گلهای زیبای وحشی در طول مسیر دره و البته سکوت دلنشین که تنها با صدای پای آب و هرز گاهی آواز بلبلان شکسته می شود به زیبایی این مسیر افزوده است .از آنجایی که تنها بودم و قصد صعود به قله نداشتم فرصتی بود تا در کنار مناظر طبیعی توقف بیشتری داشته باشم . در طول این مسیر می توان از چشمه های (ده بن- تلی بن و بن چشمه )استفاده کرد . البته در بالای آبشار هم آب وجود دارد ولی چشمه اصلی اسیو چال چند سالی است که خشک شده است . دره اسیو چال در منتهی الیه به قله ای3000 متری  به همین نام منتهی می شود که در ادامه با پیمایش خط الراس شرقی آن می توان به قله 3600متری سنگ نو (سه بند)دست یافت . از فراز قله سنگ نو قله های زیادی از البرز مرکزی همچون (آزادکوه ،دماوند ، نرگس ها ، رستم چال و ...)قابل مشاهده است .مسیر این دره و قله سنگ نو به دلیل تردد محدود و ناشناخته بودن بسیار بکر بوده و جاذبه های طبیعی آن محفوظ مانده است .

دور نمای روستا

مسیر دره

بن چشمه


نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :


ما فاتحان خام فتح های بی فایده نیستیم. حکایت ما، حکایت بازجستن روزگار وصل است. دراین دیرگاه دورماندن از اصل خویش، دراین هجوم تکنولوژی درد سر ساز و جنگ طلب. کوهنوردی عشق به طبیعت است. عشقی به پاکی چشمه سار، به سبزی جنگل، به نیلگونی دریا، به صلابت سنگ، به لطافت گل، به فروتنی خاک، به سپیدی برف، به توفندگی طوفان، به سبکی نسیم و به سنگینی کوه. کوهنوردی یک روش زندگی است. روشی که در آن یک سیب بین همه اعضاء گروه تقسیم می شود.روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای ضعیف ترین راه می رود.